Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-18 12:20:59 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.138.2019.BP z dnia 12 lipca 2019 r. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.138.2019.BP z dnia 12 lipca 2019 r. Szczegóły
2 2019-07-16 15:08:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2019 z dnia 10.07.2019 r. Zławieś Wielka, dnia 10 lipca 2019 r. BD.6733.14.2019  OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej… Szczegóły
3 2019-07-16 14:40:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka WÓJT GMINY                                                                                               16 lipca 2019 r. ZŁAWIEŚ WIELKA  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz… Szczegóły
4 2019-07-16 12:38:02 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego WÓJT GMINY                                                                                       16 lipca 2019 r. ZŁAWIEŚ WIELKA   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo… Szczegóły
5 2019-07-16 11:41:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 15 lipca 2019 r. BD.6733.11.2019   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji… Szczegóły
6 2019-07-15 10:37:28 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku Szczegóły
7 2019-07-11 13:21:07 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
8 2019-07-11 07:56:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 8 lipca 2019 r. BD.6733.21.2019     OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
9 2019-07-10 13:53:20 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.15.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Zławieś Wielka, dnia 8 lipca 2019r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.15.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
10 2019-07-10 13:46:29 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6730.17.2019 z 9 lipca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 9 lipca  2019 r. BD.6730.17.2019   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz… Szczegóły
11 2019-07-04 10:34:37 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
12 2019-07-04 10:31:55 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
13 2019-07-04 10:28:56 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
14 2019-07-04 10:22:10 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
15 2019-07-04 10:18:53 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 107 108 109 »