Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.138.2019.BP z dnia 12 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2019 z dnia 10.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6730.17.2019 z 9 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.13.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak Ab.6740.9.48.2019.LK z dnia 19 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.12.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły