Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 17.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Wiolety Warzochy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Janusza Błędowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Teresy Balickiej Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Raport o stanie gminy Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ustaw wymienionych w pkt 1 podpunkt 5 – 13. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 KLAUZULA INFORMACYJNA – dodatek energetyczny Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Przetargi 16.05.2019 OGŁOSZENIE Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Protokół z IV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. Szczegóły