Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.138.2019.BP z dnia 12 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.14.2019 z dnia 10.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.15.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji znak BD.6730.17.2019 z 9 lipca 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2019 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
« 1 2 3 108 109 »